HOME
Registrcia     Meno     Heslo           Straten hesloDvody vzniku internetovej strnky

Dvodom vytvoren tohto blogu bol vytvori plne funkn, kreatvnu a objektvne zameran internetov strnku s vyuitm metodiky autorskho systmu na ueli maturitnej kusky. V mojom prpade je postaven na autorskom systme PHP-Fushion. Pri spracovan internetovej strnky som sa zameral z hadiska obsahu na informan techniku ktor ns v dnenej dobe obklopuje myslm e pln vade. V sasnosti je takch to strnok pomerne vek mnostvo, preto sa nehodlm poveda e mj projekt by mal by na tak profesionlnej rovni. Ale jeho odlinm bodom je e ide len o mali a krtko doby projekt uren len k zverenej prac k maturitnej skke ktor som robil samostatne bez alch podpor inch programtorov. Tm pdom sa jeho rozvoj, dizajn a obsah pravdepodobne nebude mc po odovzdan meni. Internetov strnka po celkovom obsahu nebola zameran pravdepodobne len k informanej technolgie, ale stle tato tematika vo vekom prevldala. Strnka obsahovo psob priblin asi ako spravodajsk. Najvie mnostvo informcii k tvorbe tejto prace som erpal z rznych internetovch strnok. Vetky moje zdroje s uverejnene v Zozname poitej literatry.Pravidla pre navtevnikov

Kad nvtevnk strnky sa mus sprva poda nasledovnej netikety:

1. iadny z navtevnikouv sa nesmie vyjadrova vulgarne 2. Kady navtevnik je povini...

Vhlasenie

estne prehlasujem e kady oobsah ktory som vytvoril a boli pri om vyuite dalie zdroje. Som tieto zdroje poriadne uviedol. Mini Svet IT nepreber akkovek zodpovednos za obsah strnok tretch strn, na ktore odkazuj uvedene zdroje. Nasledne si na iadny takto vytvoreny obsah nekadiem osobne autorske prvo.

 • Blog Mini Svet IT si kladie prvo na akkovek pravy tohto Vyhlsenia aj bez akchkovek upozornen

 • Kontakt

  Vetky otazky, pripomienky a okolvek dalie moete zasla e-mailom TU

  Top - novinky

  Samsung Galaxy S6 Edge

  Posledn lnky
  Èo je to SSD disk?
  Siet LTE alebo 4G siet
  Google OS alebo Micr...
  Kto je Online
  Host Online: 1

  Uvateov Online: 0

  Registrovan uvatelia: 2
  Najnov uvate: tartinekk
  Anketa
  Záhnuty displej alebo Klásicky ?

  Záhnuty
  Záhnuty
  0% [0 Hlasy]

  Klásicky
  Klásicky
  0% [0 Hlasy]

  Hlasy: 0
  Len prihlsen mu hlasova.
  Zaiatok hlasovania: 15.03.15